Koło Łowieckie Nr 47 "Bekas"

Koło Łowieckie Nr 47 "Bekas"
w Opolu Lubelskim

Koło 47 Bekas Mistrzem Okręgu lubelskiego w myśliwskim wieloboju strzeleckim na rok 2016

     Opublikowano dnia śr,18/05/2016 autor: Lowczy
image_pdf

 Podczas zawodów które odbyły się w dniu 15.05.16.na strzelnicy PZŁ w Puławach, Koło łowieckie 47 Bekas obroniło tytuł mistrza okręgu w myśliwskim wieloboju strzeleckim w klasie powszechnej.

Drużyna w składzie :

Zbigniew Wójtowicz ,Marek Siedliski ,Marcin Adaszewski wygrała zawody w myśliwskim wieloboju strzeleckim z wynikiem 1196 pkt i zdobyła tytuł najlepszej drużyny w okręgu w klasie powszechnej.

Trzecie miejsce zdobyła również drużyna z naszego Koła w składzie Piotr Skwarek ,Goliszek Grzegorz i Tomasz Kołodziejczyk z wynikiem 1158 pkt.

Drużyny otrzymały okazałe puchary oraz nagrody rzeczowe dla Koła w postaci promesy  na zakup  bażantów w ilości 90 sztuk.

Mistrzem Okręgu w kategorii Open zostało Koło 93 Bażant w Poniatowej .Mistrzem Okręgu indywidualnie został Kol Wojciech Maruszak .

autor zdjęć .Małgorzata Przychodzeń-Szczypa

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 8.05.2016 rok godzina 10ta

     Opublikowano dnia sob,16/04/2016 autor: Lowczy
image_pdf

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 55 Statutu PZŁ. Zarząd Koła Łowieckiego Nr 47 „Bekas”  w Opolu Lubelskim zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 8 maja 2016 r. (niedziela) o godz. 1000 w Siedzibie Koła  w Jankowej 88.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja 2015 r.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2015/2016.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły,
 2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 3. absolutorium dla Członków Zarządu,
 4. uchwalenia budżetu Koła.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie wykonywanie czynności gospodarczych.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu naliczania składek i innych opłat oraz terminu ich uiszczania.
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie nadania odznaczeń łowieckich.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie umorzenia opłat na rzecz Koła myśliwym ,za wkład w gospodarkę łowiecką.
 1. Głosowania i ogłaszanie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
 2. Wolne wnioski, sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Komunikaty Zarządu ,plan hodowlano łowiecki na rok 2016/17 zatwierdzony ,przystrzelanie broni

     Opublikowano dnia śr,30/03/2016 autor: Lowczy
image_pdf

W zakładce wyciąg z planu hodowlano łowieckiego -realizacja odstrzałów można zapoznać się z nowym planem hodowlano łowieckim w części dotyczącym planowanej zwierzyny do odstrzału na rok gospodarczy 2016/2017.

W dniu 30.04.2016 roku od godziny 13 tej na strzelnicy PZŁ w Puławach odbędzie się przystrzelanie broni dla członków K.Ł.47 .Po sprawdzeniu broni odbędzie oficjalny trening strzelecki .Wstęp na strzelnice ,amunicja śrutowa oraz rzutki opłacone są z budżetu Koła  w ramach obowiązkowych szkoleń.

Zarząd Koła informuje ,że planowane jest dla członków naszego Koła  szkolenie weterynaryjne z zakresu oceny tusz zwierzyny pozyskanej .Koszt takiego szkolenia wynosi 70 zł .Szkolenie odbędzie się na naszej posesji w Domu Myśliwskim.

Zarząd przypomina ,że w chwili obecnej uprawnienia takie powinien nabyć każdy myśliwy ,który wprowadza zwierzynę grubą do obrotu dziczyzną ,czy to we własnym zakresie bądź podczas sprzedaży w punkcie skupu.Chętnych prosimy o kontakt z Prezesem lub Łowczym Koła do dnia 30.04.2016 rok.

Darz Bór Zarząd Koła

Życzenia świąteczne

     Opublikowano dnia sob,26/03/2016 autor: administrator
image_pdf

Wszystkim Członkom koła łowieckiego nr 47 oraz ich rodzinom, życzymy spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy.

Zarząd Koła

Zmiany w obwodach łowieckich

     Opublikowano dnia wt,01/03/2016 autor: administrator
image_pdf

Od 1 kwietnia br. nastąpi zmiana w numeracji obwodów łowieckich.

Obwód nr 200 (203)

Nr obwodu Opis granic obwodu łowieckiego Pow. całkowita w ha Pow. wyłączona w ha Pow. użytkowa w ha Powierzchnia leśna w ha Lesistość % Kat. obwodu
stary nowy państwowe pozostałe razem
203 200 Od wschodu z m. Karczmiska szosą przez m. Pustelnia do m. Opole Lubelskie – Zagrody i dalej drogą do m. Jankowa, z m. Jankowa drogą przez las do m. Trzciniec i z tej miejscowości drogą przez m. Kosiorów do m. Polanówka, dalej z m. Polanówka
drogą do m. Karczmiska.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Opole Lubelskie zgodnie z wyrysem graficznym.
5159 184 4975 1308 1244 2552 49% słaby

 

 

Obwód nr 217 (220)

Nr obwodu Opis granic obwodu łowieckiego Pow. całkowita w ha Pow. wyłączona w ha Pow. użytkowa w ha Powierzchnia leśna w ha Lesistość % Kat. obwodu
stary nowy państwowe pozostałe razem
217 220 Od wschodu z m. Opole Lub. szosą przez m. Elżbieta, Wrzelowiec, Kamionka do m. Kamień. Z m. Kamień drogą w kierunku płn przez m. Głodno i m. Nieciecz do m. Niedźwiada Duża, dalej z m. Niedźwiada Duża przez m. Trzciniec, Jankowa, Opole – Zagrody do granicy adm. m. Opole Lub. i tą granicą do punktu wyjścia. 6631 1013 5618 1460 918 2378 36% słaby

 

 

Obwód nr 218 (221)

Nr obwodu Opis granic obwodu łowieckiego Pow. całkowita w ha Pow. wyłączona w ha Pow. użytkowa w ha Powierzchnia leśna w ha Lesistość % Kat. obwodu
stary nowy państwowe pozostałe razem
218 221 Od wschodu z m. Wrzelowiec szosą przez m. Wólka Kolczyńska, Kolczyn do m. Józefów n/Wisłą, Z m. Józefów n/Wisła granicą województwa w kierunku północnym do m. Kępa Solecka do m. Kamień drogą przez m. Hetmanówkę, Kamionkę do m. Wrzelowiec. 4462 938 3524 692 804 1496 34% słaby

 

 


QR Code Business Card