Koło Łowieckie Nr 47 "Bekas"

Koło Łowieckie Nr 47 "Bekas"
w Opolu Lubelskim

Walne zebranie Koła

     Opublikowano dnia nie,23/04/2017 autor: administrator
image_pdf

 Opole Lubelskie, 20 kwietnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Koła Łowieckiego Nr 47 „Bekas” w Opolu Lubelskim zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 7 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 1000 w Domku Myśliwskim w Jankowej 88.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2016/2017.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Koła.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

 1. Podjęcie następujących uchwał:

 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 • uchwała w sprawie umorzenia części opłat wnoszonych do koła myśliwym, którzy wnieśli wkład w gospodarkę łowiecką.
 • uchwała w sprawie umorzenia zaległości członkom koła, którzy zostali skreśleni z listy Członków Koła.
 • uchwała w sprawie utworzenia obrębu hodowlanego w obwodzie nr 200
 • uchwała w sprawie prac gospodarczych.

10. Uchwalenie planu działalności i budżetu koła na rok gospodarczy 2017/2018.
11. Rozpatrzenie odwołania Kol. Wacława Chodoły od Uchwały Zarządu Koła o odmowie przyjęcia do Koła.
12. Rozpatrzenie odwołania Kol. Piotra Sobolewskiego od Uchwały Zarządu Koła o odmowie przyjęcia do Koła.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

     Opublikowano dnia sob,15/04/2017 autor: administrator
image_pdf

Życzenia wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom koła Bekas 47 oraz ich bliskim składa Zarząd Koła.

Inwentaryzacja zwierzyny

     Opublikowano dnia czw,02/03/2017 autor: Lowczy
image_pdf

W dniu 5.03.2017 roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny  we wszystkich obwodach łowieckich Koła.

W obwodzie 218 odpowiedzialnym za inwentaryzacje są członkowie Zarządu .Vice Łowczy Radosław Ceglarski i Sekretarz Andrzej Zarębski, grupowi Marcin Adaszewski i Dariusz Checiak .Z ramienia Nadleśnictwa Kraśnik Lesniczy Andrzej Faściszewski .

Zbiórka pod leśniczówką Kluczkowice obok książki ewidencji o godzinie 9 tej .

W obwodach 200 i 217 Odpowiedzialni za przeprowadzenie inwentaryzacji Łowczy Jacek Jasik i Prezes Koła Wójtowicz Zbigniew ,grupowi Józef Przybycień, Kosik Krzysztof ,Kołodziejczyk Tomasz ,Chodoła Michał i Gazda Andrzej.Z ramienia Nadleśnictwa Leśniczy Kołodziejczyk Andrzej i Lesniczy Paweł Starek .

Zbiórka Dom Myśliwych Jankowa 88 godzina 9ta.

Informacja dotyczy również Stażystów PZŁ odbywających staż w Kole 47.

Darz Bór Zarząd Koła

 

Bal Myśliwski

     Opublikowano dnia czw,12/01/2017 autor: administrator
image_pdf

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

     Opublikowano dnia śr,11/01/2017 autor: administrator
image_pdf

Koło Łowieckie Nr 47 BEKAS w Opolu Lubelskim, po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Myśliwi przygotowali paczki dla dzieci z miejscowości Trzciniec, która to miejscowość znajduje się na terenie ich obwodów łowieckich.

W paczkach znalazła się żywność, w tym słodycze dla dzieci, środki czystości i higieny osobistej, pościel , przedmioty gospodarstwa domowego, owoce oraz sprzęt AGD.

Dary zostały dostarczone przed świętami dzieciom, których rodzina niedawno znalazła się w trudnej sytuacji.

Inicjatorem i głównym wolontariuszem jest Kolega Krzysztof Kosik, współpracujący od lat ze sztabem Akcji w Lublinie. Kolega zaangażował do pomocy kolegów myśliwych z Koła Łowieckiego Nr 47 BEKAS, którzy w przedświątecznym okresie bardzo chętnie włączyli się do akcji. Zbiórka kontynuowana była przez kilka tygodni.

Serdecznie dziękujemy Kolegom Myśliwym – ofiarodawcom i darczyńcom -za wsparcie i pomoc.


QR Code Business Card
rfwbs-slide